-

Plečnik Jože (též Josip, Josef)

*1872 (Lublaň, Slovinsko), †1957 (Lublaň, Slovinsko)

Slovinský architekt působící i v Čechách; jeden z nejvýraznějších představitelů vídeňské moderny. Studoval a poté pracoval ve Vídni, roku 1910 přišel do Prahy, kde do roku 1921 působil jako profesor Umělecko-průmyslové školy, poté se stal profesorem na Škole architektury při univerzitě v Lublani. V roce 1919 jej T. G. Masaryk pověřil úpravou Pražského hradu na důstojné sídlo prezidenta republiky, navazující na tradice prastarého panovnického sídla a přitom je překonávající; až do roku 1934 byl Plečnik hlavním architektem Hradu. Upravil hradní nádvoří (mj. na III. nádvoří vztyčil žulový monolit), zahrady, byt prezidenta, Sloupovou síň a další části areálu. Hrad při tom obohatil o řadu drobných staveb, nebývale ušlechtile zpracovaných v detailu. Při těchto úpravách se inspiroval historickou českou architekturou, nedávno odeznělou secesí i stylem mykénské, mínójské, egyptské a mezopotámské kultury, který se mu povedlo originálně začlenit do nového prostředí. Podílel se i na adaptaci zámku v Lánech a vystavěl kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech. Kromě architektury navrhoval i interiérové vybavení a nábytek.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz