-

Petr Parléř (Peter Parler)

*1332 nebo 1333 (Kolín nad Rýnem nebo Švábský Gmünd), †1399 (Praha)

Architekt, stavitel, sochař a řezbář, příslušník rozvětveného uměleckého rodu; výrazná postava evropského gotického stavitelství. V roce 1356 jej Karel IV. povolal do Prahy, aby po Matyáši z Arrasu vedl stavbu nejvýznamnějšího pražského chrámu, katedrály sv. Víta. Petr přepracoval projekt katedrály a vystavěl chór, který překlenul křížovou klenbou, kapli sv. Václava, sakristii a věž. V areálu Pražského hradu dále projektoval a vedl stavbu kaple Všech svatých, přestavěl řadu pražských domů, paláců a kostelů, mimo Prahu postavil např. kněžiště chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a projektoval chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, snad se podílel i na stavbě hradu Karlštejna. Do praxe uvedl řadu nových konstrukčních prvků (mj. visutý svorník) a principů (mj. síťovou klenbu). Vynikl i jako sochař – vytesal náhrobky Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. a busty v triforiu svatovítské katedrály včetně svého autoportrétu, pro Svatováclavskou kapli vytvořil sochu sv. Václava. Parléřova huť, v níž zaměstnával i své bratry, syny a synovce, převzala v 60. nebo 70. letech i stavbu Karlova mostu včetně Staroměstské mostecké věže; Petr zemřel tři roky před úplným dokončením mostu. Parléřovská huť zanikla až za husitských válek.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz