-

Orsi de Orsini Giovanni Domenico (též Orssi, Urssay, Ursyny)

* asi 1633 (Vídeň, Rakousko), †1679 (Praha)

Italský raně barokní architekt a stavitel působící zhruba od poloviny 17. století v českých zemích, v Praze usazený od 60. let 17. století; žák C. Luraga. Pracoval hlavně pro jezuity a další církevní řády, roku 1666 se stal vrchním pevnostním stavitelem v Čechách, roku 1678 pevnostním stavitelem v Chebu. Inspiroval se hlavně vídeňskou architekturou, jeho stavby se vyznačují monumentalitou a důmyslným uskupením hmot. Spolu s C. Luragem a F. Carattim se zasloužil o zformování českého baroka. Přestože zemřel mlád (zřejmě na mor), je jeho tvorba značně rozsáhlá.

 • Díla v Praze (výběr):
 • Díla mimo Prahu (výběr):
  • chrám sv. Jakuba dominikánského kláštera v Litoměřicích
  • jezuitská kolej v Kutné Hoře
  • jezuitská rezidence s kostelem v Tuchoměřicích
  • kostel Jména Ježíšova v Telči
  • kostel paulánů ve Světcích
 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz