-

sv. Vít

Narodil se ve vznešené římské rodině na konci 3. století, pokřtili jej a v křesťanské víře vychovali chůva a její manžel. Ve věku 12 let, když se proslechlo, že císař Dioklecián bude pronásledovat křesťany, se odmítl vzdát víry; s chůvou a jejím mužem poté uprchl do jižní Itálie, kde byli jako křesťané zajati a odsouzeni k trestu smrti. Víta podle legendy předhodili lvům a poté ponořili do kotle s vřelou smolou a roztaveným olovem, vše ale přestál bez újmy. Všichni nakonec podlehli hroznému mučení; stalo se roku 305. Vítův kult byl od počátku v západní církvi velmi silný a v Čechách ještě zesílil, když Karel IV. získal část údajné světcovy paže a pro relikvii dal stavět katedrálu sv. Víta na Pražském hradě; tak se stal sv. Vít jedním z patronů a ochránců české země. Svatý Vít je obvykle zobrazován jako chlapec v kotli s vroucím olejem, v ruce drží knihu nebo palmovou ratolest. K jeho atributům dále patří havran, orel nebo kohout jako symboly bdělosti, koruna a chléb. Je přímluvcem v těžkých záležitostech, ochráncem kovkopů, mědikovců a kotlářů, dále sládků, vinařů a hostinských, herců, lékárníků, němých, hluchých, je vzýván při epilepsii, hysterii a uštknutí hadem.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz