-

sv. Vincenc Ferrerský

Dominikánský mnich, jeden z nejvýznamnějších kazatelů pokání; narodil se ve Valencii v roce 1350, zemřel 1419, svatořečen byl již v roce 1458. Jako kazatel prochodil celou Francii, Lombardii a dnešní francouzské Švýcarsko a obracel na pravou víru pohany a Židy, vymítal ďábly, křísil mrtvé a uzdravoval nemocné. Údajně vykonal na 800 ověřených zázraků. Vincenc je dnes uctíván hlavně ve Španělsku, v Německu, v jižní Francii a ve Štýrsku. Je patronem pokrývačů, cihlářů, drvoštěpů a slévačů olova, v Bretani ochráncem koní; lidé jej vzývají i jako ochránce proti nemocem všeho druhu.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz