-

sv. Václav (kníže Václav)

Jedna z nejvýznamnějších postav starých českých dějin; jediný český světec, který je veden i v generálním římském kalendáři. Byl příslušníkem třetí generace křesťanských Přemyslovců, synem Vratislava I. a vnukem sv. LudmilyBořivoje I. Na svou dobu byl výjimečně vzdělaný. Po třech letech regentské vlády své matky se stal českým knížetem, ve snaze upevnit jednotu státu a vyhnout se konfliktům se sousedy založil svou vládu na další christianizaci země. Patrně roku 935 byl ve Staré Boleslavi zavražděn svými odpůrci v čele s bratrem Boleslavem. Ihned po smrti začali lidé svého knížete uctívat jako mučedníka, Boleslav nechal Václavovo tělo přenést do Prahy a pohřbít na Pražském hradě, což se podle dobových zvyklostí rovnalo svatořečení. Václav se stal hlavním patronem českého národa i celého přemyslovského státu. Václavův kult ještě více vyzdvihl císař Karel IV., který o něm sám sepsal legendu, nechal bohatě vyzdobit jeho kapli v nově budované katedrále sv. Víta a učinil z ní duchovní střed celého státu. I nově vyrobené korunovační klenoty byly zasvěceny sv. Václavovi; každý další panovník se při korunovaci symbolicky zavazoval, že bude vykonavatelem světcovy vůle a pokračovatelem jeho úsilí. Svatý Václav je dodnes symbolem české suverenity a svobody, celého národa a státu; jeho atributy jsou kopí s praporem, meč, štít se svatováclavskou orlicí.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz