-

sv. Norbert

Zakladatel řádu premonstrátů; narodil se v Německu, žil v letech 1085–1134. Pocházel ze zámožné rodiny a užíval rozkoší světa, k horoucí víře byl obrácen – podobně jako sv. Pavel – bleskem, který zastavil jeho koně. Působil jako sekretář císaře Jindřicha V., poté jako kazatel ve Francii, Belgii a Porýní, roku 1120 založil ve vesnici Prémontré komunitu, ze které časem povstal premonstrátský řád a Norbert byl jmenován magdeburským arcibiskupem. Svatořečen byl v roce 1582. Roku 1627 se Norbertovy ostatky dostaly do premonstrátského opatství na Strahově v Praze a ještě téhož roku byl arcibiskupem pražským kardinálem Arnoštem z Harrachu prohlášen patronem českým. Jeho atributy jsou monstrance, kalich s pavoukem, kniha.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz