-

sv. Marie Magdalena

Podle Bible byla bohatou a krásnou obyvatelkou města Magdaly; po setkání s Ježíšem Kristem se odvrátila od zhýralého a hříšného života a činila přísné pokání. Stala se jako jedna z prvních věrnou průvodkyní Ježíšovou a pečovala o jeho potřeby, neopustila jej ani při jeho cestě na Kalvárii. Kristus se jí zjevil po svém zmrtvýchvstání a pověřil ji, aby podala apoštolům zprávu o tomto zázraku. Existuje několik verzí Mariina dalšího osudu, vesměs nedoložených. K Marii Magdaleně se utíkají zkroušené kajícnice a svedené ženy, je i patronkou mnoha řemesel a živností. K jejím atributům patří kajícnice, anděl, jeskyně, lebka, krucifix a trnová koruna.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz