-

sv. Lukáš Evangelista

Lékař řeckého původu, původně pohan obrácený na křesťanskou víru sv. Pavlem, údajný autor třetího evangelia a Skutků apoštolských. Po sedmnáct let byl průvodcem apoštola Pavla na jeho misijních cestách, doprovázel jej i na poslední cestě do Říma, kde byl Pavel sťat. Poté snad působil v Egyptě a v Řecku; zemřel v Thébách, prý přirozenou a klidnou smrtí, stár 84 let. K jeho atributům patří okřídlený býk (podle toho, že začíná své evangelium Zachariášovou obětí v chrámě; býk byl obětním zvířetem) pero, kniha nebo svitek; je zobrazován, jak maluje obraz Panny Marie (byl prý i malířem). Je patronem malířů, lékařů, notářů, umělců, zlatníků, knihařů i řezníků, ochráncem dobytka před morem, záštitou před neštěstím a nositelem dobrého počasí.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz