-

sv. Kosma a Damián

Lékaři a lékárníci narození v Arábii ve 3. století n. l.; dvojčata. Praktikovali ve městech Aigai a Kilikia, jejich lékařské umění bylo vyhlášené široko daleko u křesťanů i pohanů; za své služby nepožadovali peníze. Starali se nejen o tělesné zdraví svých pacientů, ale poskytovali jim i náboženskou útěchu a vedli je k pokání; mnoho pohanů obrátili na křesťanskou víru. Za vlády císaře Diokleciána byli Kosma a Damián jako křesťané postaveni před soud a podrobeni nelidskému mučení, které jim ale zázračně neuškodilo. Nakonec byli popraveni mečem roku 287 nebo 303. Kult Kosmy a Damiána dorazil do Evropy v 6. století. V Čechách přechovávaly ostatky obou lékařů kláštery v Sázavě a Oseku i karlštejnská kaple. Jsou patrony lékařů, lékárníků i nemocných, drogistů a cukrářů, od 17. století i spolupatrony české země. Jejich atributy jsou nádobky s mastmi, krabičky s léky, lahvičky na moč, hmoždíř a občas i hůl s hadem.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz