-

sv. Kajetán

Sv. Kajetán z Thiene se narodil v roce 1480 v hraběcí italské rodině; vystudoval práva, stal se ale knězem a zakladatelem řádu theatinů (kajetánů), jehož přísné regule překonaly dokonce pravidla žebravých minoritů sv. Františka z Assissi; theatini museli sami pokorně čekat, co jim dobrodinci dají, měli spoléhat na Prozřetelnost Boží. Kajetán zemřel roku 1547, svatořečen byl roku 1671. Je ochráncem proti moru, jeho atributy jsou kříž, okřídlené srdce, lilie, ptáci, klasy, roh hojnosti.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz