-

sv. Jeroným

Narodil se kolem roku 347 v Dalmácii. Již v mládí dosáhl velkého vzdělání a dal se pokřtít; po cestách po Evropě se stal řeholníkem. Poté odešel do Svaté země, kde žil po čtyři roky v poušti, navštívil i Sýrii a nakonec dorazil do Říma, kde si jej papež Damasus I. vybral za sekretáře a poradce. O rok později odešel do Betléma, kde žil jako asketa a odkud zakládal a řídil kláštery. Zde také po mnoho let pracoval na překladu Bible do latiny a sepsal i komentáře k jednotlivým knihám, souhrnně zvané Vulgata; toto dílo se poté stalo oficiálním církevním textem. I díky dalším spisům se stal jedním z největších křesťanských teologů všech dob. Zemřel kolem roku 420 v Betlémě. Bývá zobrazován jako šedovlasý vousatý muž zabraný do práce, k jeho atributům patří lidská lebka a přesýpací hodiny, nikdy neschází klobouk a lev (tomu prý v poušti vytrhl z hohy trn a zvíře se stalo jeho oddaným přítelem). Je patronem asketů, teologů, učenců, studentů a žáků, univerzit a vědeckých spolků, pomocníkem proti očním nemocem.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz