-

sv. Jan Křtitel

Významná postava křesťanské věrouky, předchůdce Ježíše Krista. Byl synem kněze jeruzalémského chrámu Zachariáše; žil jako poustevník na poušti, poté odešel k řece Jordánu, kde kázal brzký příchod Božího království a křtil ty, které obrátil na víru. Než začal Kristus konat svůj učitelský úřad, nechal se rovněž od Jana pokřtít; Jan nad jeho hlavou spatřil otevřená nebesa a Ducha svatého sestupujícího v podobě holubice. Nedlouho poté se Jan dostal do sporu s manželkou tehdejšího vládce Galileje Heroda Antipy, byl uvržen do žaláře a sťat. Je patronem teologů, úředníků, notářů a spisovatelů, jeho atributy jsou kniha či svitek, orel, had, hrob.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz