-

sv. Jan Almužník (Jan Milostivý)

Narodil se kolem roku 550 na Kypru, jeho otec byl knězem. Když Janovi zemřela žena a děti, rozdal všechen majetek, stal se knězem a zcela se oddal dobročinnosti. O úctě, kterou k němu lidé chovají, se dozvěděl císař a jmenoval jej patriarchou alexandrijským; Jan toto břemeno po naléhání přijal a všemi silami se staral o duchovní i hmotné potřeby jemu svěřených věřících. Chudým vyplácel pravidelnou podporu a poskytoval jim duchovní útěchu, jeho zásluhou bylo vybudováno mnoho sirotčinců a nemocnic. Zemřel na cestě do Cařihradu na rodném Kypru v roce 619 nebo 620. Jeho kult je rozšířen zvláště ve východní církvi.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz