-

sv. František Xaverský

Francisco de Yasu y Xavier se narodil roku 1506 ve španělské šlechtické rodině. Byl jedním z prvních jezuitů. V roce 1541 odjel jako misionář do Indie, kde byl šokován portugalskou kolonizační politikou; po neúspěšné snaze zmírnit krutost zacházení s domorodci se oddal misionářské činnosti a pokřtil velké množství osob. Déle působil na Cejlonu a na Molukách, od roku 1549 jako misionář v Japonsku, pokusil se proniknout i do cizincům uzavřené Číny. Zemřel roku 1552 na ostrově Šan Čoan poblíž Kantonu. Jeho dopisy mají dodnes velkou vypovídací hodnotu. Je patronem jezuitů, misionářů a námořníků, jeho atributy jsou černoch, Ind, kříž, lilie a pochodně. Za svatého byl vyhlášen roku 1622.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz