-

sv. František Serafínský (z Assissi)

František Serafinský, zakladatel žebravého řádu františkánů, žil v letech 1182–1226 ve Francii. Narodil se v rodině zámožného obchodníka a v mládí patřil ke zlaté mládeži města Assissi, později se obrátil k víře; opustil rodinu a toulal se zcela bez prostředků, vlastnoručně opravoval rozpadlé kostely, kázal lidem i zvířatům a svou výmluvností a příkladem získával první přívržence. Snažil se reformovat církev ve smyslu napodobováni Kristova života a uskutečňování jeho díla; protože ale neměl teologické vzdělání, dostával se do sporů s církevní hierarchií. Ve věku 40. let odstoupil z čela rychle se rozrůstajícího řádu a žil v odříkání. Roku 1212 vznikla ženská větev řádu (klarisky) a řád pro laiky (terciáti). Svatořečen byl roku 1228. Je patronem chudých, zvířat a přírody, kupců, krejčích, tkalců a ekologů, jeho atributy jsou kříž, kniha, ptáci, jehně, vlk, stigmata, lilie, lebka, kapuce na hlavě.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz