-

sv. Filip Neri

narodil se v roce 1515 ve Florencii v rodině notáře a měl se stát obchodníkem, ale po obrácení se vydal do Říma, kde studoval teologii a filosofii, poté se věnoval laickému apoštolátu a pomáhal nově příchozím do města a nemocným ve špitálech. V roce 1551 byl vysvěcen na kněze; ze schůzek světských kleriků a laiků v jeho modlitebně (oratoriu) se v roce 1564 vyvinula kongregace světských kleriků oratoriánů, z níž vzešel nový žánr duchovní hudby – oratorium. Filip nadále přijímal vysoce postavené i chudáky, stal se rádcem papežů i kardinálů, přesto ale zůstal obyčejným člověkem; několikrát odmítl kardinálskou hodnost, měl rád žerty a anekdoty, skládal písně pro děti. Zemřel roku 1595, svatořečen byl již v roce 1622. Je patronem humoristů, pomocníkem proti neplodnosti žen a nemocem končetin, ochráncem proti zemětřesení.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz