-

sv. Bernard

Reformátor řádu cisterciáků se narodil ve francouzské šlechtické rodině v roce 1090 nebo 1091. Od mládí projevoval soucitnou lásku k chudým, po smrti matky odešel se svými bratry do cisterciáckého kláštera. Roku 1115 byl jmenován opatem a vybudoval klášter Clairvaux s neobyčejně přísnou kázní. Bernard se díky své moudrosti stal rozhodčím sporů mocných, bránil pravdu a spravedlnost, pomáhal trpícím a utiskovaným. Podílel se na odstranění dobových církevních rozkolů, stal se rádcem papežů a mnohými byl považován za vlastní hlavu církve. Roku 1144 zorganizoval křížovou výpravu proti Saracénům. Básník Dante Alighieri prý říkal, že Bernardovu báseň Salve Regina zpívají v ráji andělé. Zemřel roku 1153, 1174 byl svatořečen a roku 1830 prohlášen učitelem církve. Je patronem včelařů a voskařů, jeho atributy jsou kniha, kříž a úl.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz