-

Panna Marie

Jedna z ústředních postav křesťanské mytologie; podle Bible matka Ježíše Krista, Matka Boží. Její narození zvěstovali rodičům sv. Anně a sv. Jáchymovi andělé. Když vyrostla v dívku na vdávání, zasnoubili ji rodiče s tesařem z Nazaretu sv. Josefem, ještě před svatbou však Marie zázračně počala z Ducha svatého. Josefovi, který se cítil podveden a chtěl Marii ze zasnoubení propustit, zvěstoval zázračnou událost anděl. Jako manželé se Marie a Josef odebrali do Betléma, kde Marie panensky porodila Ježíše Krista; provázela jej i na poslední pozemské cestě na Golgotu. Jako matka Vykupitele požívá Panna Marie nejvyšší úcty ve všech křesťanských církvích. Podle církevních dogmat se pro předviděné zásluhy Kristovy Marii dostalo od samého počátku posvěcující milosti, byla uchráněna dědičného hříchu a byla vzata i s tělem na nebesa. Uctívání Matky Boží bylo nejprve spojeno s uctíváním Krista, první stopy mariánského kultu se objevily ve 4. století. Panna Marie je patronkou křesťanstva a lidí v nouzi, dále ochranitelkou hostinských, kuchařů, soukeníků, kožešníků, hrnčířů, lodníků, perníkářů a octářů, lidé se k ní modlí za bouřky.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz