-

Jan Hus

* asi 1371 (Husinec), †1415 (Kostnice, Německo)

Český kněz a církevní reformátor. Vystudoval pražskou univerzitu a působil na ní jako pedagog, v letech 1403 a 1409–10 zastával úřad rektora. Od roku 1402 působil jako kazatel v Betlémské kapli. Kázal česky, aby mu věřící rozuměli. Zapojil do reformního hnutí za nápravu církve a společnosti, jeho názory byly formovány dílem Jana Milíče z Kroměříže, Konráda Waldhausera, Matěje z Janova a zejména Angličana J. Viklefa. V roce 1410 dal arcibiskup spálit Viklefovy spisy a Hus byl dán do klatby, ve své kazatelské činnosti ale nepolevil a byl prohlášen za kacíře a stižen papežskou klatbou. Když v roce 1412 veřejně vystoupil i proti prodávání odpustků, pohněval si krále Václava IV. a obrátili se proti němu i někteří představitelé univerzity. Hus poté opustil Prahu a kázal na venkově, kde sepsal řadu svých děl. V roce 1414 se pod ochranou císaře Zikmunda Lucemburského vydal do Kostnice, aby své učení obhájil na koncilu, byl ale jako kacíř zatčen a uvězněn; protože odmítl obvolat své názory, byl 6. 7. 1415 v Kostnici upálen. Jeho smrt vyvolala v Čechách značný odpor a situace v zemi se radikalizovala až do roku 1419, kdy vypukla otevřená revoluce zvaná husitská. Husova postava a úloha v evropských dějinách je v popředí zájmu historiků do v současnosti.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz