-

Karel IV. Lucemburský

*1316 (Praha), †1378 (Praha)

V letech 1334–46 markrabě moravský, od 1346 římskoněmecký a český král, od 1355 římský císař. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (1292–1330), otec Václava IV. Lucemburského, křestním jménem Václav. Od svých 13 let žil u francouzského královského dvora, kde nabyl vynikající vzdělání a dostal biřmovací jméno Karel. Po dobrodružstvích v Lucembursku a severní Itálii se roku 1333 vrátil do Čech a vládl za nepřítomného otce, 1334 získal titul markraběte moravského; téhož roku po povýšení pražského biskupství na arcibiskupství založil metropolitní katedrálu sv. Víta. Roku 1346 byl korunován říšskoněmeckým a poté českým králem. Navázal na přemyslovskou i říšskou tradici a odstranil staré pojetí země jako osobního majetku panovníka; podařilo se mu uklidnil rivalitu mezi králem a šlechtou a z českých zemí učinil nejstabilnější část a centrum říše, z Prahy pak své sídelní město. Roku 1348 udělil pražské univerzitě, založené o rok dříve papežovým rozhodnutím, imunitu před zásahy světské moci, ještě téhož roku založil Nové Město pražské a dal stavět hrad Karlštejn, zamýšlený jako pevnost pro ochranu českých korunovačních klenotů. K symbolům moci a rozkvětu českých zemí patří i velkolepý pražský kamenný most, později zvaný Karlův, založený panovníkem v roce 1357 na místě strženého Juditina mostu. Roku 1355 byl v Římě korunován císařem; stal se jedním z nejvýznamnějších panovníků v celé historii římské říše. Karlův ústavní zákoník (Zlatá bula Karla IV.) z roku 1356 platil po čtyři a půl století. K české koruně Karel připojil Dolní Lužici, Svídnicko-Javorsko a Braniborsko, získal řadu lén v Německu. Usiloval o ekonomický i kulturní rozvoj říše a o církevní reformu. Karlův dvůr byl ohniskem zaalpského humanismu, sám císař byl literárně činný, což bylo tehdy zcela neobvyklé. Svou státnickou politikou získal autoritu v celé Evropě, uchránil české země od loupeživých válek a umožnil jejich všestranný rozvoj.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz