-

Ferdinand V. Dobrotivý

*1793 (Vídeň, Rakousko), †1875 (Praha)

Poslední český král, příslušník habsbursko-lotrinské dynastie. Od dětství trpěl záchvaty epilepsie a křivicí a byl jistým způsobem prostoduchý, ne však slabomyslný, jak se často uvádí – zabýval se hudbou, hovořil pěti jazyky, zajímal se o technické obory a o botaniku. Přes tento hendikep se v roce 1830 stal uherským králem, 1835 stal rakouským císařem (panovnické záležitosti za něho řídila státní konference složená z Ferdinandova strýce arcivévody Ludvíka, kancléře K. Metternicha a hraběte Franze Antona Kolowrata), 1836 byl v Praze korunován českým králem (poslední korunovace v českých dějinách). Po revolučních událostech, které roku 1848 zachvátily značnou část monarchie, byl dvorem donucen abdikovat ve prospěch svého synovce Františka Josefa I. Zbytek svého života žil na Pražském hradě, kde obýval celé jedno křídlo na II. nádvoří, a na zámcích Ploskovice a Zákupy. Přízvisko „Dobrotivý“ si získal pro své laskavé a příjemné chování. Pražané ho měli rádi, vídávali ho na dnešní Národní třídě, kde na každodenních procházkách dával dětem bonbony a chudým almužnu. Praze věnoval velké částky na různé projekty. Ferdinandovy ostatky jsou uloženy v kapucínské kryptě ve Vídni.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz