-

Bořivoj I.

*852 nebo 853, †888 nebo 889

První historicky věrohodně doložený český kníže; Přemyslovec, manžel sv. Ludmily, otec Vratislava I. Vlády ve středních Čechách se ujal v roce 867, bojoval proti franskému nájezdu do Čech. Mezi lety 882 a 884 přijal od sv. Metoděje křest, poté se pravděpodobně stal zástupcem velkomoravského panovníka Svatopluka I. v Čechách. V 80. letech 9. století přenesl ústřední sídlo Přemyslovců z asi 10 km vzdáleného Levého Hradce na hradiště, které se nacházelo v místě dnešního Pražského hradu. Založil první kostely v Čechách (na Levém Hradci a na pahorku Žiži na místě dnešního III. nádvoří Pražského hradu). Zemřel bez dospělých nástupců a vlády v Čechách se ujal Svatopluk I.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz