-

Boleslav II. Pobožný

†999

Český kníže v rodu Přemyslovců; vládl nejspíše od roku 972. Hned na počátku jeho vlády (973) bylo na Pražském hradě zřízeno biskupství a patrně současně s ním první klášter v Čechách; kostel sv. Jiří byl za jeho vlády rozšířen na trojlodní baziliku, první stavbu tohoto typu v Čechách. Roku 993 vyhlásil Boleslavovy výsady, jeden z prvních zákonodárných pokusů v českých zemích. V roce 995 využil skutečnosti, že vojsko konkurenčního rodu Slavníkovců vytáhlo do pole a přepadl slavníkovský hrad Libice nad Cidlinou, kde dal povraždit všechny příslušníky rodu včetně dětí; poté zpustošil ostatní slavníkovské hrady a sídliště. Tak byla upevněna přemyslovská nadvláda v Čechách.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz