-

Hradčany

Pražská městská čtvrť a historické město na levém břehu Vltavy. Poddanské městečko bylo založeno v roce 1320, rozšířeno a opevněno bylo za vlády Karla IV. Po velkém požáru v roce 1541 zde začaly vyrůstat honosné renesanční paláce a kanovnické domy, přeměna v rezidenční lokalitu šlechty a církevních hodnostářů byla dokonána po povýšení Hradčan na královské město (1598) a po radikální změně majetkových poměrů po bitvě na Bílé hoře (1620). Jedním ze čtyř pražských měst zůstaly Hradčany až do roku 1784, kdy byly včleněny do Královského hlavního města Prahy. Novodobé zásahy do zástavby nebyly nijak rozsáhlé a Hradčany tak jsou dnes jedinečně zachovaným urbanistickým souborem renesančního a zejména barokního aristokratického města.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz