-

Hradčanské náměstí

Prostranství v těsné blízkosti Pražského hradu se v roce 1320 stalo centrem nově založeného poddanského města Hradčan. Po velkém požáru v roce 1541 začaly na spáleništích růst paláce šlechticů, kteří chtěli žít blízko panovnického sídla; exkluzivita místa ještě vzrostla po roce 1583, kdy si Prahu za své sídelní město zvolil císař Rudolf II. V tereziánské době byly zasypány obranné příkopy oddělující prostranství od Hradu a ten je od té doby s náměstím spojen v jeden celek. Na jihovýchodě plocha náměstí přechází v rampu Pražského hradu, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na Malou Stranu a Staré Město i Nové Město za řekou i na další části Prahy.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz