-

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie - součást areálu Klementina, Karlova ulice, Staré Město

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie

součást areálu Klementina, Karlova ulice, Staré Město

Kapli, jednoduchou manýristickou oválnou stavbu s kopulí, postavil v letech 1590–97 D. Bossi podle projektu O. Mascarina pro potřeby Italů usedlých v Praze (odtud pojmenování Vlašská). Eliptický půdorys kaple dokumentuje velkou myšlenkovou přeměnu doby – ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu renesančních staveb, v smyslovější názor baroka symbolizovaný právě dynamičtější a z každého úhlu jinak působící elipsou; díky této symbolice patří Vlašská kaple k nejvýznamnějším renesančním stavbám Evropy. Interiér je zařízen barokně. Vstupní portikus od F. M. Kaňky (1715) s krásnými kovanými mřížemi je zároveň vstupem do sousedního kostela sv. Klimenta. V kapli se konají výstavy a koncerty.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz