-

viničný sloup - Křižovnické náměstí, Staré Město

viničný sloup

Křižovnické náměstí, Staré Město

Viničný sloup, dnes stojící u kostela sv. Františka z Assissi, stával původně před budovou pražského viničného úřadu na Křižovnickém náměstí, přímo před Staroměstskou mosteckou věží. Úřad, který po staletí dbal o zakládání a udržování pražských vinic a trestal i přestupky vinařů a šenkéřů vína, zrušil roku 1783 císař Josef II. Na dnešní místo byl sloup přenesen při úpravě náměstí v roce 1848. Štíhlý sloup je ovinut révou s hrozny, nahoře stojí plastika patrona vinic a vinařů sv. Václava v brnění a plášti, s knížecí čapkou na hlavě, s kopím s praporem v jedné ruce a štítem v druhé ruce; je dílem J. J. Bendla z roku 1676. Unikátní je dlažba z červených zaoblených kamenů pod sloupem, přenesená sem ze zbytků prastarého Juditina mostu; je patrně nejstarší dlažbou, jakou lze v Praze vidět.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz