-

Ústav šlechtičen - Jiřská ulice 3/2, Pražský hrad

Ústav šlechtičen

Jiřská ulice 3/2, Pražský hrad

Rozlehlý palác vystavěli po velkém požáru Hradu v roce 1541 Rožmberkové, později byl rozšířen a přestavěn ve vrcholně renesančním slohu a dále ve slohu vrcholného baroka; dnešní pozdně barokní podobu získal přestavbou pro Ústav šlechtičen v letech 1753–56 podle plánů N. Pacassiho, provedenou A. M. Luragem. Dvoupatrový palác svými křídly svírá dva dvory. Jednoduché fasádě průčelí dominuje vstupní okrouhlá sloupová síň, ve dvorech se zachovaly arkády původního rožmberského paláce. Po roce 1919, kdy byl Ústav šlechtičen zrušen, objekt využívalo ministerstvo vnitra, dnes areál souží Kanceláři prezidenta republiky a Správě Pražského hradu. – Ústav šlechtičen byla vzdělávací instituce pro výchovu šlechtických dcer starších 24 let (s výjimkou sirotků, kteří zde mohli pobývat již od 18 let). Členky řeholního řádu Anglických panen, které ústav vedly, přišly do Prahy v polovině 18. století a usídlily se v klášteře karmelitek u sv. Josefa na Malé Straně, od roku 1755 působily v nově upraveném paláci na Hradě. V čele stála neprovdaná arcivévodkyně z habsbursko-lotrinského rodu.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz