-
Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác 

Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác - Hradčanské náměstí 5/182 (Loretánská ulice 2/182), Hradčany

Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác

Hradčanské náměstí 5/182 (Loretánská ulice 2/182), Hradčany

Jednu z dominant Hradčanského náměstí, monumentální palác v římském barokním slohu, vybudoval v letech 1689–91 G. A. Canevalle na místě starších měšťanských domů pro Michala Osvalda hraběte Thun-Hohensteina, patrně podle projektu J. B. Matheye. Na atice stojí sochy antických bohů od J. Brokofa, socha sv. Michala na nároží je patrně dílem O. Mosta z doby kolem roku 1691. Od roku 1718 palác vlastnili vévodové toskánští, jejichž plastické erby zdobí raně barokní průčelí paláce. Uvnitř se zachovaly freskami zdobené stropy z doby kolem roku 1700. V současnosti je vlastníkem paláce stát a slouží potřebám Ministerstva zahraničí ČR. Rekonstrukce paláce v 90. letech 20. století byla oceněna Grand Prix Obce architektů.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz