-
Šternberský palác Šternberský palác Šternberský palác Šternberský palác Šternberský palác 

Šternberský palác - Malostranské náměstí 19/7, Malá Strana

Šternberský palác

Malostranské náměstí 19/7, Malá Strana

Barokní palác vytvořil po roce 1684 Adolf Vratislav ze Šternberka přestavbou dvou renesančních (původně gotických) domů, barokní průčelí z 1. desetiletí 18. století je patrně dílem G. B. Alliprandiho. Bohatou raně barokní štukovou výzdobu v interiérech prvního patra vytvořil snad D. Frisoni, cenné jsou i gotické a renesanční sklepy, krby, obložení stěn a další detaily. Na přelomu 18. a 19. století byl za majitele Františka Josefa hraběte ze Šternberka palác střediskem vznikající české vědy, v němž se scházela osvícenecká šlechta a pražští učenci (mj. Kašpar Maria hrabě Šternberk, J. Dobrovský, J. Barrande, F. Palacký); zde byla roku 1784 založena Česká společnost nauk (nejstarší předchůdce dnešní Akademie věd ČR) a o 12 let později Společnost vlasteneckých přátel umění (předchůdce Akademie výtvarných umění i Národní galerie). Zde také vznikla myšlenka založit české vlastenecké muzeum, realizovaná v roce 1818 založením Vlasteneckého musea v Čechách (v současnosti Národní muzeum). V současnosti je Šternberský palác součástí komplexu Parlamentu České republiky.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz