-
Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice Staroměstská radnice 

Staroměstská radnice - Staroměstské náměstí 3, 4/1, Staré Město

Staroměstská radnice

Staroměstské náměstí 3, 4/1, Staré Město

Historická radnice Starého Města pražského a poté spojených pražských měst, jedna z nejvýznamnějších památek historického jádra Prahy; tvoří ji několik původně měšťanských domů, které byly během staletí připojovány a opakovaně upravovány. Staré Město získalo městská práva již ve 30. letech 13. století, povolení zřídit radnici ale měšťanům udělil až král Jan Lucemburský o století později, v roce 1338. Jejím základem se stal dům zakoupený od kupce Wolfina z Kamene, tehdy ještě stojící uprostřed prostranství na břehu potoka. Po roce 1360 byl na jeho západní straně přistavěn druhý dům, ve kterém byla zřízena radní síň, roku 1458 konšelé zakoupili třetí dům od kožešníka Mikše (nyní má novorenesanční průčelí), dům U kohouta byl k radnici připojen v letech 1830–1834 (klasicistní fasáda) a dům U minuty v roce 1896.

Zřejmě v polovině 14. století se započalo se stavbou mohutné věže, která je dodnes dominantou radnice. Roku 1381 vybudovala parléřovská huť v prvním patře věže gotickou kapli a na počátku 15. století byla věž opatřena hodinami, zvonem a k jižní stěně byla připojena stavba Staroměstského orloje. Věžní ochoz přibyl v letech 1805–07, kdy došlo i k výměně hodin.

Východní trakt radnice, který vznikal již od 14. století, byl zbořen ve 30. letech 19. století a na jeho místě byla v letech 1838–48 podle návrhu vídeňských architektů P. Nobileho a B. Sprengera vystavěna novogotická budova; ta byla těžce poškozena v květnu roku 1945 během Pražského povstání za bojů mezi povstalci a německou armádou a při následném požáru. Po válce byla stržena a nebyla již obnovena (dnes je na jejím místě volné prostranství s parkovou úpravou). Rozsáhlé škody utrpěla také věž s orlojem. Během 20. století bylo vypsáno několik soutěží na přestavbu a dostavbu radničního komplexu, všechny však skončily bez vítězů nebo se vítězné návrhy nerealizovaly.

Vedle Staroměstského orloje, technické a umělecké památky světového významu, jsou zvláště pozoruhodnými architektonickými prvky radnice mj. pozdně gotický hlavní portál z třetí čtvrtiny 15. století, doplněný mozaikovými obrazy z roku 1937 podle kartonů M. Alše, a výrazné renesanční okno z roku 1520. V interiéru budovy byla restaurována řada gotických portálků, kleneb, nástěnných maleb z 15. století a povalových malovaných stropů ze 16. století. Nejhodnotnější místností radnice je pozdně gotická stará radní světnice s trámovým malovaným stropem. Z několika plastik je zvláště cenná gotická dřevořezba Trpícího Krista z doby kolem roku 1400. Ve sklepení Mikšova domu se nachází románská místnost z poloviny 12. století. Soubor budov Staroměstské radnice v současnosti slouží kulturním a reprezentačním účelům města; místnosti ve druhém patře slouží Galerii Hlavního města Prahy, která zde představuje aktuální tendence současného umění. Staroměstská radnice je od roku 1962 národní kulturní památkou. – Na dlažbě před věží jsou umístěna znamení křížů, která označují místo popravy českých pánů v roce 1621.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz