-
sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem 

sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem - sedmé od Staroměstské věže na pravé straně mostu

sousoší sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem

sedmé od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sousoší vytvořil v roce 1853 z pískovce J. Max na náklady strahovského opata J. Zeidlera. Akademicky ztvárněné figury světců stojí na pseudogotickém podstavci; uprostřed je postava sv. Norberta, vpravo od něj sv. Zikmunda, nalevo sv. Václav drží prapor. Latinské nápisy na podstavci pod sochami hlásají: Sochu svatého Norberta, patriarchy svatého řádu kanovníků premonstrátů a patrona království Českého v r. 1853 po třetí již postavila a sochy svatých patronů Václava a Zikmunda přidala za šťastné záštity nejdůstojnějšího opata Jeronýma Zeidlera, představeného kanonie strahovské na Sioně (uprostřed); Svatý Václav, mučedník, kníže a patron český. Ozdoba a útěcha vlasti (vlevo); Svatý Zikmund, mučedník, král burgundský, patron království českého, věčný bojovník království Kristova (vpravo). – Sousoší je v tomto místě již třetím v pořadí; první sousoší sv. Norberta s blahoslavenými Adrianem a Jakubem, vytvořené brokofovskou dílnou roku 1708, bylo zničeno pruským ostřelováním mostu a roku 1765 nahrazeno sousoším sv. Norberta s anděli od I. F. Platzera; obě sousoší jsou dnes nezvěstná, jejich podoba je ale známa z dobových rytin a z malého modelu Platzerova díla v knihovně Strahovského kláštera. – Místo, kde údajně bylo z mostu svrženo tělo sv. Jana Nepomuckého (mezi sousoším a sochou sv. Jana Křtitele), je vyznačeno arcibiskupským křížem zasazeným do zábradlí.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz