-
sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem 

sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem - čtrnácté od Staroměstské věže na levé straně mostu

sousoší sv. Jana z Mathy se sv. Felixem z Valois a blahoslaveným Ivanem

čtrnácté od Staroměstské věže na levé straně mostu

Dílo zvané též Sousoší trinitářů nebo Turek z pražského mostu zhotovil roku 1714 z pískovce F. M. Brokof na náklad hraběte Jana Františka Josefa Thuna; je nejrozměrnějším, nejnákladnějším a asi nejpopulárnějším sousoší Karlova mostu. Bylo vytvořeno s cílem uctít dva zakladatele řádu trinitářů, který se zabýval vykupováním a osvobozování křesťanů z muslimského zajetí; z dnes nejasných důvodů je k oběma francouzským světcům připojena postava slovanského patrona blahoslaveného Ivana. Podstavec sousoší má tvar mohutné skály s jeskyní. Tři uvězněné křesťany hlídá pes a Turek s důtkami (původně s kopím), postava řady pražských pověstí. Nad oknem jeskyně je umístěna trojdílná kartuš, v níž je znázorněn anděl osvobozující dva zajatce, znak donátora a jeho manželky a latinský nápis Jan František Jos. hrabě Thun: 1714. Na skále stojí postava sv. Jana z Mathy s rozlomenými pouty a s penězi za výkup otroků, postava sv. Felixe z Valois dole rozpíná pouta zajatci. Vpravo sedí poustevník Ivan s typicky slovanskou fyziognomií, pod ním leží jelen (připomíná, že všichni tři svatí byli původně poustevníci). V pravé části podstavce je latinský nápis Když byla vlast zbavena moru a uzavřen mír s Francouzi: 1714, na pravém boku podstavce německý nápis Sochy mostu byly opraveny v roce 1854 za primátora Dr. Wanky. – Symbolika sousoší ve vypjatých okamžicích českých dějin působí vrásky památkářům: v letech zásadních politických změn 1945, 1968 i 1989 vzala za své mříž u kamenné kobky, symbol nesvobody.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz