-
sousoší sv. Františka Serafínského sousoší sv. Františka Serafínského sousoší sv. Františka Serafínského sousoší sv. Františka Serafínského sousoší sv. Františka Serafínského 

sousoší sv. Františka Serafínského - deváté od Staroměstské věže na levé straně mostu

sousoší sv. Františka Serafínského

deváté od Staroměstské věže na levé straně mostu

Sousoší zhotovil roku 1855 E. Max z pískovce na náklad hraběte Františka Antonína Kolowrata Liebsteinského, který dílo objednal na památku záchrany císaře Františka Josefa I. při atentátu v roce 1853. Představuje tři samostatně stojící figury ve slohu akademického klasicismu 19. století: uprostřed se nachází postava sv. Františka Serafínského v řádovém oděvu, po jeho pravici a levici stojí andělé – serafíni. Na podstavci pod sv. Františkem je latinský nápis Svatý Františku Serafínský za zázračnou záchranu císaře Františka Josefa v roce 1853, František Antonín hrabě Kolowrat Liebštejnský, rytíř řádu Zlatého rouna 1855, pod andělem vpravo je český nápis Anjelum svým přikázal o Tobě, aby Tě ostříhali na všech cestách Tvých, pod andělem vlevo tatáž věta v němčině. Maxovo dílo nahradilo podobně koncipované sousoší téhož světce od F. Preisse z roku 1708, zhotovené na náklad hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jehož hlavní postava je dnes umístěna ve výklenku ohradní zdi kapucínského kostela sv. Josefa na náměstí Republiky.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz