-
sousoší sv. Cyrila a Metoděje sousoší sv. Cyrila a Metoděje sousoší sv. Cyrila a Metoděje sousoší sv. Cyrila a Metoděje 

sousoší sv. Cyrila a Metoděje - páté od Staroměstské věže na pravé straně mostu

sousoší sv. Cyrila a Metoděje

páté od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sousoší vytvořil v letech 1929–35 z pískovce K. Dvořák na náklady tehdejšího ministerstva školství a národní osvěty, které je objednalo k 10. výročí vzniku Československa (jediná socha na mostě, kterou zaplatil stát); nejmladší dílo na Karlově mostě (osazeno 1938). Znázorňuje slovanské apoštoly sv. Cyrila a sv. Metoděje hlásající Evangelium a křtící pohanské Slovany; vyjadřuje tak současně misijní činnost věrozvěstů a myšlenku slovanské jednoty. Autorovi se podařilo vytvořit moderní dílo, které současně respektuje okolní barokní plastiky. Sousoší stojí na místě původního sousoší se sv. Ignácem z Loyoly od F. M. Brokofa z roku 1711, které se při katastrofě v roce 1890 zřítilo do Vltavy; jeho fragmenty byly sestaveny zpět a dílo je vystaveno v Lapidáriu Národního muzea.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz