-
sousoší Piety (Oplakávání Krista) sousoší Piety (Oplakávání Krista) sousoší Piety (Oplakávání Krista) sousoší Piety (Oplakávání Krista) sousoší Piety (Oplakávání Krista) sousoší Piety (Oplakávání Krista) 

sousoší Piety (Oplakávání Krista) - třetí od Staroměstské věže na levé straně mostu

sousoší Piety (Oplakávání Krista)

třetí od Staroměstské věže na levé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1859 E. Max na náklad pražské obce z prostředků získaných veřejnou sbírkou. Skupina představuje Pannu Marii se sv. Marií Magdalenou, jak oplakávají mrtvého Ježíše Krista. Nad nimi stojí sv. Jan Evangelista, nad celou skupinou se tyčí krucifix s nápisem INRI. Na podstavci je latinský nápis Ó vy všichni, kteří tudy kráčíte, postůjte a vizte, je-li bolest jako je bolest má. Na místě stávala již v 15. století boží muka, která strhla roku 1496 povodeň, když se pilíř pod nimi zřítil. Od roku 1695 na stejném místě stála Pieta od J. Brokofa, která byla za revoluce roku 1848 (spolu s vedlejší sochou sv. Josefa) poškozena dělostřelbou a 1859 přemístěna do zahrady kláštera kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Kdysi se v místě, kde Pieta stojí, popravovali zločinci a nepoctiví pekaři se spouštěli v kleci do řeky, též se tu vyhlašovaly významné události a četla se důležitá prohlášení.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz