-
sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským 

sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským - druhé od Staroměstské věže na pravé straně mostu

sousoší Madony se sv. Dominikem a sv. Tomášem Akvinským

druhé od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1708 z pískovce M. V. Jäckel na náklady konventu dominikánů u sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Střední osu sousoší tvoří postava Panny MarieJežíškem nad zeměkoulí s oblaky. Madona podává růženec zakladateli dominikánského řádu sv. Dominikovi, který klečí na levé straně podstavce a je obklopen svými atributy (opatská infule – pokrývka hlavy, pes nesoucí pochodeň – odznak řádu). Vpravo stojí tvůrce scholastické filosofie sv. Tomáš Akvinský se svými atributy (knihou, brkem, řetězem se zářícím Sluncem a andílkem držícím včelí úl). Na sousoší je několik latinských nápisů: pod Madonou K ozdobě Ježíše a Marie: 1708, v knize v Tomášově ruce Dobře jsi napsal, uprostřed na podstavci Buď pamětliva své kongregace, která ti od počátku náleží, vpravo na podstavci Učiteli církevnímu svatému Tomáši Aquinskému: 1708 a Byl jsem ustanoven kazatelem a učitelem víry a pravdy, vlevo Zakladateli svatému Dominiku: 1708Vyznáváme Krista Ukřižovaného, potupu však židů, na stylobatu podstavce Založila řehole kazatelská: 1708. Originál sousoší je umístěn v Lapidáriu Národního muzea, na mostě stojí kopie od V. Bartůňka a S. Hanzla z let 1958–61.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz