-
sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem sousoší Madony se sv. Bernardem 

sousoší Madony se sv. Bernardem - první od Staroměstské věže na pravé straně mostu

sousoší Madony se sv. Bernardem

první od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1709 z pískovce M. V. Jäckel na náklady opata cisterciáckého kláštera v Oseku B. Littweriga. Uprostřed sousoší stojí Panna Marie chovající malého Ježíše a držící žezlo. K ní vzhlíží vpravo klečící zakladatel cisterciáckého řádu sv. Bernard v řeholním rouchu; andílek před ním drží opatskou infuli (pokrývku hlavy). V levé části sousoší drží andílci symboly Kristova utrpení (kříž, hřeby, kladivo a kleště), dále je zde figura kohouta (který před zradou učedníka Petra třikrát zakokrhal), veraikon (zázračný otisk Kristovy tváře na Veroničině šátku) a kostky (s nimiž hráli vojáci o Kristovo roucho). Na sousoší je několik latinských nápisů: uprostřed podstavce Na Gabrielovo Ave Nejkrásnější odpovídáš Staň se! – Sešli své Staň se, opakujeme-li Ave! – Na Bernardovo Ave Nejkrásnější díš Salve! – Sešli své Salve, zdravíme-li opět Ave; napravo je nápis Kdyby si Gabriel dal vzít svou tvář, přijal by, Bernarde, tuto tvou podobu. Za Gabrielovo Ave dostane se Ti, nejlepší Otče, „Buď zdráv“. Za naše „Buď zdráv“ dej nám, prosíme Ave; na pravém okraji podstavce je deska s nápisem Kristu, Marii a svatému Bernardu postavil otec Benedikt, opat kláštera v Oseku L. P. 1709. Originál sousoší je uložen ve vyšehradské Gorlici, na mostě je od roku 1979 umístěna kopie od M. Vajchra, V. Hlavatého, J. a P. Vitvarových, M. Tomšeje, A. Viškovské-Altmanové a J. Wolfa. – Od sousoší je dobře vidět reliéf Bradáče.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz