-
sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem 

sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem - patnácté od Staroměstské věže na pravé straně mostu

sousoší Krista Salvátora se sv. Kosmou a Damiánem

patnácté od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sousoší vytvořil roku 1709 z pískovce J. O. Mayer na náklady lékařské fakulty pražské univerzity (oba světci jsou patrony lékařského stavu). Tři izolované postavy stojí na masivním trojdílném podstavci; uprostřed je socha Ježíše Krista Salvatora Mundi (sv. Salvátora) pojatá v duchu středoevropského realistického sochařského cítění. Po stranách stojí sv. Kosma (vlevo) a sv. Damián, oba oblečeni v dobových úborech profesorů pražské univerzity. V rukou drží mučednické palmy a nádoby na léky; na Kosmově je latinsky napsáno Tak stanovilo lékařské umění, na Damiánově Toto jest lék života. Další, vesměs latinské, nápisy praví V tomto kříži naše vykoupení: 1709 (na ramenech kříže), Kosmovi, Hippokratovi mezi svatými: 1709 (kartuš vlevo na podstavci), Ježíši Kristu, lékaři světa: 1709 (kartuš uprostřed), A zbožnému bratru Damiánovi, Galénu nebes: 1709 (kartuš vpravo).

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz