-
socha sv. Víta socha sv. Víta socha sv. Víta socha sv. Víta socha sv. Víta 

socha sv. Víta - čtrnáctá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

socha sv. Víta

čtrnáctá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sochu vytvořil roku 1714 z pískovce F. M. Brokof (popřípadě někdo z jeho dílny podle mistrova modelu) na náklady děkana vyšehradské kapituly M. A. Machta z Lowenmachtu. Svatý Vít je zpodobněn v oděvu římského vojáka (žil ve 3. století na Sicílii) se středověkou knížecí čapkou na hlavě; stojí na skále s jeskyněmi, z nichž vylézají mírumilovně se tvářící lvi (podle legendy byl světec uvržen ke lvům, aby ho zabili, ti si však oddaně lehli k jeho nohám). Středověká pokrývka hlavy symbolizuje vztah světce k českému středověku – právě pro relikvii sv. Víta založil kníže Václav na Pražském hradě chrám, další ostatky světce získal Karel IV. a uložil je tamtéž. Replika sochy, rovněž dílo F. M. Brokofa či jeho dílny, je v Radíči u Sedlčan.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz