-
socha sv. Kryštofa socha sv. Kryštofa socha sv. Kryštofa socha sv. Kryštofa 

socha sv. Kryštofa - šestá od Staroměstské věže na levé straně mostu

socha sv. Kryštofa

šestá od Staroměstské věže na levé straně mostu

Sochu vytvořil roku 1857 z pískovce E. Max na náklad pražského purkmistra Václava Vaňka šlechtice z Rodlova na místě staré vojenské strážnice, která se při povodni roku 1784 zřítila do Vltavy i s vojáky. Dílo zobrazuje sv. Kryštofa nesoucího na rameni žehnajícího Krista, který na sebe vzal podobu dítěte. Na podstavci uprostřed je latinský nápis Kéž by Onen nás, zmítané v moři věků dovedl k přístavu spásy. jejž jsi jako podivuhodné dítě přenesl vlnami. O to tě, nebeský patrone odvážných plavců, prosí měšťané pražští. – Původně na tomto místě měla stát socha Karla IV., kterou dal zhotovit František Antonín hrabě von Sporck u M. B. Brauna; pro nesouhlas místodržících a nezájem císaře k jejímu osazení nedošlo, ač byla již hotova (později byla převezena do zámku Laxenburg u Vídně).

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz