-
socha sv. Jiří s kašnou socha sv. Jiří s kašnou socha sv. Jiří s kašnou 

socha sv. Jiří s kašnou - Pražský hrad, III. nádvoří

socha sv. Jiří s kašnou

Pražský hrad, III. nádvoří

Východně od Plečnikova žulového monolitu stojí gotická bronzová socha sv. Jiří zabíjejícího draka, jedinečná ukázka slévačské práce 14. století; podle tradice ji odlili Jiří a Martin z Kluže roku 1373, vyloučeno není autorství parléřovské stavební a umělecké huti. Je to první známá socha u nás, která nebyla vázána na konkrétní stavební objekt a která zdobila volné prostranství. Socha stojí na vysokém soklu uprostřed mělké moderní kruhové kašny v úrovni terénu, kterou vytvořil J. Plečnik na místě původní barokní kašny; ta byla rozebrána a v 90. letech 20. století osazena na Jiřském náměstí. Originál sochy je uložen ve sbírkách Národní galerie, na místě je kopie z roku 1967.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz