-
socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Jana Nepomuckého 

socha sv. Jana Nepomuckého - osmá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

socha sv. Jana Nepomuckého

osmá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Hliněný návrh sochy vypracoval vídeňský sochař M. Rauchmüller, dřevěný model podle něj vytvořil J. Brokof, který se prý při této práci obrátil z luteránské na katolickou víru (model je dnes na oltáři v kostele sv. Jana na Skalce v Praze). Protože v Praze tehdy ještě nebyla potřebná kovolitecká dílna, z bronzu sochu odlil roku 1683 norimberský zvonař W. H. Heroldt na náklady barona Matěje Bohumíra z Wunschwitz, pána na Ronšperce a Bezvěrově. Socha byla odhalena ještě téhož roku k domnělému třístému výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého (ten byl ve skutečnosti umučen roku 1393). Dílo světce zobrazuje jako vousatého kanovníka s jeho atributy – pěti hvězdičkami kolem hlavy (ty se prý objevili nad hladinou, když byl světec svržen do vody, a zároveň symbolizují pět písmen latinského slova tacet, tj. mlčí; vedle Panny Marie je sv. Jan Nepomucký jediným z křesťanského pantheonu, který podle církevních směrnic může být zobrazován s hvězdami kolem hlavy), rochetou (druhem oděvu), křížem a palmovou ratolestí jako symbolem mučednictví. Stojí na třídílném podstavci se třemi litými bronzovými deskami s reliéfními výjevy Zpověď královny Žofie a Svržení světce do Vltavy a s latinským nápisem Svatému Janu Nepomuckému, který byl roku 1383 svržen z tohoto mostu. Postavil roku 1683 Matěj svobodný pán z Wunschwitz, nad nímž je znak donátora. Socha se stala závazným ikonografickým vzorem, podle nějž vznikaly další zobrazení světce v českých zemích i v cizině. Reliéfů na podstavci se lidé jsoucí po mostě s oblibou dotýkají pro štěstí. – Místo, kde byl sv. Jan Nepomucký údajně svržen do Vltavy, je jinde – nachází se mezi sochou sv. Jana Křtitelesousoším sv. Norberta se sv. Václavem a sv. Zikmundem, tam, kde je v zábradlí zasazen arcibiskupský kříž.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz