-
socha sv. Filipa Benicia socha sv. Filipa Benicia socha sv. Filipa Benicia 

socha sv. Filipa Benicia - třináctá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

socha sv. Filipa Benicia

třináctá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sochu zhotovil roku 1714 z bílého salcburského mramoru M. B. Mandl (dokončena byla už po jeho smrti) na náklady konventu řádu servitů v Praze; je to jediná mramorová socha na Karlově mostě. Znázorňuje generálního vikáře řádu servitů sv. Filipa Benecia v řádovém rouchu, držícího kříž, ratolest a knihu, stojícího v extatické póze. U nohou má položenou papežskou tiáru na paměť toho, že odmítl své zvolení papežem. V pseudorokokové kartuši na podstavci je latinský nápis Svatý Filip Benicius, pátý generál řádu servitů pro skromnost se zalíbil Bohu: 1713. Socha byla vytesána v Salzburgu, hliněný model je dosud uložen v tamním muzeu. Rekonstrukci sochy provedli v roce 2000 restaurátoři M. Tomše a J. Kaifosz, nový podstavec ze čtyř kusů božanovského pískovce vyrobil restaurátor J. Diviš.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz