-
socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem 

socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem - devátá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem

devátá od Staroměstské věže na pravé straně mostu

Sochu vytvořil v roce 1707 z pískovce J. O. Mayer na náklady rady nejvyššího purkrabství Pražského hradu Krištofa Mořice Withauera. Postava sv. Antonína Paduánského v řádovém rouchu stojí na jednoduchém hranolovém podstavci a opírá se o volutový sokl, na kterém stojí malý Ježíš. Po stranách sousoší stojí dvě kamenné vázy, pravá je ozdobena reliéfy z legendy o světci. Na přední straně podstavce je latinský nápis Horovateli pro slávu Boží zažeň hrůzou nepřátele císaře Josefa: 1707, vlevo a vpravo je stejný, rovněž latinský, nápis Vtělenému Bohu a svatému Antonínu Paduánskému zřídil a zasvětil C. M. V.: 1707. U nohou světce dříve stávala ozdobná tepaná lucerna, chybí i stuha na světcově krku.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz