-
pomník Jana Husa pomník Jana Husa pomník Jana Husa pomník Jana Husa pomník Jana Husa 

pomník Jana Husa - Staroměstské náměstí, Staré Město

pomník Jana Husa

Staroměstské náměstí, Staré Město

Rozsáhlý pomník Jana Husa, od roku 1915 stojící uprostřed Staroměstského náměstí, je jedním z nejvýznamnějších secesně symbolistních děl českého monumentálního sochařství. S nápadem postavit na jednom z nejvýznamnějších míst Prahy pomník národnímu mučedníku přišel v roce 1900 Vojta Náprstek, který se stal i předsedou přípravného výboru. Na pomníku byla vyhlášena veřejná sbírka a soutěž, kterou se svým návrhem vyhrál sochař L. Šaloun. Ten budoval pomník od roku 1903 ve spolupráci s architektem A. Pfeifferem, kovolitecké práce provedla firma Srpek z Brandýsa nad Labem. V době vzniku byl pomník protipólem nedaleko stojícího a v roce 1918 strženého barokního Mariánského sloupu, proto jej tvůrce koncipoval „do placky“, aby opticky doplňoval vertikálu sloupu. Pomník, dnes již na náměstí „zabydlený“ a přijímaný skoro samozřejmě, ve své době vzbudil značné vášně motivované umělecky, ideově i politicky. Dílo bylo neoficiálně odhaleno v roce 1915 u příležitosti 500. výročí Husova upálení, k oficiálnímu aktu nikdy nedošlo pro odpor katolické církve a malé nadšení rakousko-uherských úřadů, které slavnost zakázaly (Pražané alespoň spontánně pokryli pomník květy).

Pomník má mohutný žulový podstavec, dominantní je postava Jana Husa, který stojí na dohořívající hranici. Za mučedníkovou postavou vpravo je šest figur husitských bojovníků, vlevo je skupina pokořených lidí, pobělohorských exulantů odcházejících do exilu. Na zadní straně pomníku je skupinka rodiny znázorňující národní obrození. Na čelní straně podstavce je vytesán nápis Milujte se, pravdy každému přejte (citát z Husova díla), vlevo Živ buď, národe posvěcený v Bohu, neumírej (citát z díla J. A. Komenského), vpravo Věřím, že po přejití bouří hněvu vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český (opět citát z Komenského), vzadu Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho (začátek textu husitského chorálu). Nápisy na pomník přibyly až po vzniku samostatného Československa, v roce 1926 byly doplněny mísy pro ohně a ozdobné zábradlí.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz