-

Nová Bílá věž - Zlatá ulička u Daliborky, Pražský hrad

Nová Bílá věž

Zlatá ulička u Daliborky, Pražský hrad

Na horním konci Zlaté uličky u Daliborky stojí za hradbou Nová Bílá věž, vystavěná na konci 15. století B. Riedem jako součást jagellonského opevnění Pražského hradu. Jméno odkazuje na původní Bílou věž, který stála v jižní části hradního areálu mezi II. a III. nádvořím a kterou vedl zrušený jižní přístup do Hradu. V roce 1584 bylo z Bílé věže do Nové Blíže věže přeneseno státní vězení a mučírna pro odsouzené z vyšších kruhů. Jeho nedobrovolnými obyvateli se za panování Rudolfa II. stali např. anglický alchymista E. Kelly a komorníci F. Lang a K. Rucký. Po bitvě na Bílé hoře zde byli vězněni někteří z vůdců protihabsburského povstání z roku 1618, popravení roku 1621 na Staroměstském náměstí. Na stěnách se zachovaly nápisy a kresby vězňů. Obrannou chodbou v hradbě je Nová Bílá věž spojena se známější věží Daliborkou.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz