-

Malostranská radnice (Malostranská beseda) - Malostranské náměstí 21/35, Malá Strana

Malostranská radnice (Malostranská beseda)

Malostranské náměstí 21/35, Malá Strana

Původně pozdně gotická stavba z let 1478–81, vypleněná v roce 1611 při vpádu Pasovských a poté (1617–30) pozdně renesančně přestavěná, snad podle projektu G. M. Filippiho, vnitřní dispozice a portál v podloubí pocházejí z roku 1660. Dům měl až do roku 1828 na střeše tři věže s cibulovými báněmi a ozdobné vikýře. Od konce 15. století byl dům sídlem malostranské radnice, již třetím v pořadí (první radniční dům stával uprostřed náměstí, poté radnice sídlila v domě U sedmi kamenných sloupů). Pamětní deska na průčelí připomíná, že roku 1575 zde byla sepsána Česká konfese, dokument, který měl nekatolíkům v Čechách zaručit náboženskou svobodu; císař Maxmilián II. Habsburský konfesi ústně potvrdil, později však její platnost popřel. Radniční funkci měl dům až do spojení pražských měst v roce 1784. V současnosti slouží bývalá radnice kulturním účelům (divadelní představení, koncerty, přednášky, výstavy).

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz