-

kostel sv. Salvátora - součást areálu Klementina, Karlova ulice, Staré Město

kostel sv. Salvátora

součást areálu Klementina, Karlova ulice, Staré Město

Jezuitský trojlodní kostel zasvěcený sv. Salvátoru, jedna z nejcennějších raně barokních památek Prahy a dříve hlavní jezuitský chrám v Čechách, tvoří jihozápadní roh areálu Klementina; průčelím je obrácen k západu, přímo ke Staroměstské mostecké věži. Vyrostl v letech 1578–81 na zdivu gotických kostelů sv. Klimenta a sv. Bartoloměje, dnešní podobu mu dala barokní přestavba v letech 1638–40, patrně pod vedením C. Luraga, později byla podle projektu F. Carattiho vystavěna kupole a vyzdobena štukaturami od J. J. Bendla. Vcelku nenápadné věže, upravené v roce 1714 F. M. Kaňkou, jsou poprvé v Praze umístěny na východní straně chrámu, tj. nad oltářem jako jeho jakési ochránkyně; tím se všechny nově postavené katolické kostely budou lišit od kostelů protestantských, které budou mít i nadále věže na západní straně. Velmi bohatá sochařská výzdoba průčelí od J. J. Bendla (církevní otcové, řádoví světci, evangelisté, KristusPanna Marie) tvoří myšlenkovou jednotu s výzdobou Karlova mostu a malostranského chrámu sv. Mikuláše, druhého hlavního jezuitského svatostánku v Praze. V chrámu se nachází raně barokní zpovědnice zdobená sochami apoštolů od J. J. Bendla, na hlavním oltáři je obraz od J. J. Häringa. V kryptě pod chrámem jsou pohřbeni významní představitelé jezuitského řádu, mj. obhájce českého jazyka B. Balbín a známý palič českých knih A. Koňas (Koniáš) z Vydří. – Na kněžiště kostela je napojena Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie z let 1590–1600.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz